Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INGEKOMEN GIFTEN.

N.B. Giften welke niet vóór 1 Januari inkwamen, worden in het Maart-April-nummer vermeld.

GEBEDS-ACTIE VOOR JAVA’S BEKEERING.

N.B. H.M. = Heilige Missen; H.C. = Heilige Communiën; B. = Bezoeken bi) het Allerheiligste; K. = Kruiswegen: R. = Rozenhoedjes; V = Verstervingen.

Amersfoort: Pensionaat St. Louis KI. 6 A.: H.C. 170; B. 9; K. 7; R. 136* y. 89. – Amsterdam: N.N. H.C. i; R. 4 . N.N. H.C. 1: R. 4. – Brunssum:’ Klooster St. ]ozef: H.C. 209; B. 282; K. 2,8, R. 328; V. 1332. Den Haag-R.K. Normaalschool Westeinde: H.C. 213; B 394; K. 35; R 244- V 734 . Aloysius-College; H.C. 2275; B. 2535; K. 203; R. 1797; V. 3727. Heerlen; St.Franc. School Grasbroekerweg: H C. 429 B. 1124; K. 545: R. 906; V. 3171. Huissen; Zrs. Franc, en Bijz. Meisjesschool; H.C. 32; B. 217; K. 42- R 172- H.M.5. – Nijmegen; Can.Coll.lnternênkl.C.;’ M.C. 30; K. 1 ; R. 83; V. 1. Oosterhout; „St. Catharinadal”; H C 53 Oudenbosch; Berchm. Coll.; H.M. 2; H.C. 68; B. 170; K.17; R. 141; V. 245 , Bissch. Kweekschool Missiebond St Franc Xav.; HC. 73; B. 139; K. 9; R.91; V. 182. Rotterdam; R.K. H 8.5.; H.C. 65; B. 8; K. 1 ; R. 18; V. 76. Utrecht; Paus Adriaanschool 4e KI.; H.C. 409; B. 755; K. 92; V. 3246. Vinkeveen; R.K. Jongensschool 2e en 3e KI.; H.C. 61 ; K. 1. R. 99; V. 77.

Totaal der geestelijke giften voor Java's bekeering:

Heilige Missen (gelczene) 7

Heilige Communiën 4n«o n i--. i__. Aii I

Bezoeken bij het Allerheiligste 5633

Kruiswegen 1161

Rozenhoedjes 4023

Verstervingen 13613

STOFFELIJKE GIFTEN.

Amsterdam; d. hem. v. R. P. V. voor een heidenkindje te doopen; Antonia, Bergen: d hem. v. J. P. voor de javamissie NN. tIU.UÜ. Den Haag : d. hem. v. R. P N voor een Javaansch kindje te noemen: Catharina, Maria: f 25.00; Kerstgave ten behoeve der javamissie; f 1000 00. Maaren; Groot Seminarie, Missievereemging St. Franciscus, voor een slaafje te doopen; Iheodorus, Johannes, Henricus, Cornelius, f 25 00; voor een slaafje te doopen; Hein, Tom, f 25.00. Nijmeoen: d. hem. v. R.P. v. d. K.: voor de Javamissie N.N. f 1.00. Ospel: Zrs Franc voor een heidenkindje, te doopen: johanna. Mana, Crescentia: f 25.00. – Oudenbosch: d hem v R P v d L voor de javamissie, N.N. f 4.50; J zu ) v d St.Ciaverbond f 6.37. _ R otterdam’;’ d. bem. v. R.P. S. voor een heidenkindie te doopen; Johannes Antonius, f 25.00 • Javaansche meisjes, te doopen Maria Elisabeth en Digna, N.R f 50.C0; d. bem. v. R.P. B. voor een slaafje ter eere van de H. Theresia te doopen Theresia, Maria, Johanna f 25.00. _ Vlaardingen; d, bem. v T IJ voor de Javamissie N.N. f 100.00. ' ‘

Voor het eerste R.K. Inlandsche Ziekenhuis te Moentilan.

Onder leiding der Zusters Franciscanessen van Heijthuijsen.

Brunssum;Zrs Franc. Klooster St. Jozef: f 150.00. _ Haarzuilen; d. bem. v. o ~ St. Franc. Klooster en School; mm’ St Ciara-school: f 455.00. – Utrecht; Zrs. Franc. W- f 5.00. – Vleuten: d. hem. v. Zrs. Franc. Utrecht; Cj. V. K. f 17.50. Wijk-Maastricht: Zrs. Franc, f 50.00.

Sluiten