Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Inlander neemt altijd den Indo tot voorbeeld. Het is dus onze zorg het Indo-kind goed te onderleggen, opdat het later flink kan voorgaan en den Inlander tot voorbeeld kan gesteld worden. Met hart en ziel arbeiden wij hier aan beide gedeelten d.i. Indo-kind en Inlander, maar houden vooral in

t oog het Indo-kind, pm bovengenoemde redenen, een degelijken vasten grondslag te geven.

DRIE JAVAANSCHE ONDERWIJZERESSEN.

Z.Z. Ursulinen, Madioen.

Och, geloof mij toch, die al 35 jaar in de Missie hier op Java werk; Als wij den Indo aan zijn lot overlieten, zou er van den Inlander niets terecht komen.

Sluiten