Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

RECOLLECTIE IN MEDARI

DOOR S. DARMOSEPOETRO S.).

■eet U, geachte lezer of lezeres van den S.nt Claveibond, waar Medari ligt? Als U dat weet, dan kan ik beginnen met U te vertellen over de recollectie, I die aldaar eens in de maand door onze Javaansche onderwijzers wordt gehouden. Als U dat nog niet weet en U dat absoluut wil weten, dan zal dit waarschijnlijk het volledige antwoord zijn: Medari ligt in Midden-Java, aan de tramlijn Djokja—Willem I, tusschen Djokja en Moentilan.

Hoever is het van Djokja (Djokjakarta) naar Medari? In K.M. uitgedrukt? Ja, dat kan ik niet direct en niet precies zeggen, wel in centen uitgedrukt. Voor de tram in de derde klas, uitsluitend voor inlanders, betaalt men van Djokja naar Medari 15 cent, het is dus een afstand van ongeveer 7'ƒ2 paal paa\ = VI2 K.M.). Ik hoop, dat als U in Uw atlas of op Uw kaart Djokja en Moentilan gevonden hebt, dat U dan weet, waar Medari ligt.

Nu ga ik U vertellen over de recollectie aldaar den derden Zondag van de maand in één der tweede klas-schoollokalen door de onderwijzers van Medari en omstreken gehouden.

Den 16en Januari 1927 ging ik voor den eersten keer van Djokja daarheen met de bedoeling om indien het noodig zou zijn, aan de onderwijzers recollectie te geven. Toen ik in de school kwam, vond ik daar ongeveer 25 menschen waaronder 5 vrouwen en 1 baby. Als het U interesseert, er was in het

Sluiten