Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verlangen in vervulling te doen gaan, ziedaar Uw taak, lezers en lezeressen van den St. Claverbond.

Ondertusschen was ’t al weer twaalf uur geworden ~ ’t heetste van den dag ~ en nog had ons het escorte van kleine bengels met verlaten. De grond onder hun voetjes was gloeiend heet, en de zon straalde onbarmhartig op hun kale kopjes. Toen moesten we toch even hun een hartversterking verschaffen Bij een warong werd halt gehouden en _ ze mochten zich zelf

wat uitzoeken. Zij namen allemaal ’t zelfde. Wat ’t was? Ta at IS moeilijk te zeggen. Zeker zal ’t wel bestaan hebben uit eefnjst en klapper. leder twee voor één cent. ’s Jongens, ’t was toch maar heerlijk zoo met de Pastoors uit te gaan. En dan nog ieder een stukje Javaansche suiker op den koop toe! Hé om van te watertanden!? Wij zelf bleven er toch maar liever van at, maar toen wij in de dessa Kepala kwamen, meenden de menschen daar, dat de Pastoors toch ook wel iets vernsschends wilden hebben. Aanstonds klom grootvader in een

klapperwater DRINKEN!

Sluiten