Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INGEKOMEN GIFTEN

N.B. Giften welke niet vóór 1 December inkwamen, worden in het Februari-nummer vermeld.

GEBEDS-ACTIE VOOR JAVA’S BEKEERING.

N.B. H.M. = Heilige Missen; H.C. = Heilige Communiën: B. = Bezoeken bij het Allerheiligste; K. = Kruiswegen: R. = Rozenhoedjes: V. = Verstervingen.

Amersfoort; Pens. ~St. Louis”. KI. 6a; H.C. 234; B. 106; K. 16; R. 163; V. 212. Amsterdam; N.N. H.C. I ; R. 4. » N.N. H.C. 1. R. 4. Brunssum; Zr. Francisc. H.C. 53; B. 156; K. 82; R 151 ; V. 349. Den Haag; Aloysius-Co lege: H.C. 3868; B. 3733; K. 334; R. 3391; V. 5220. Katwijk; St. Will. College; HM. 5.* Congr. van Middelburg: H.C. 41; B. 115; K. 2; R. 55; V. 139. Maastricht; St. Aloysius-Mulo. KI. 1 en II; H.C. 159; B. 525; K. 48; R. 358; V. 248. » Coll. Max. : H.M. 1 ; H.C. 27; B. 73; K. 5; R. 35; V. 38. » M.S. Dames-Congr. Ursul.: H.C. 503; B. 9798; K. 526; R. 15454; V. 18206 Oldenzaal: Zr. Francisc. H. Hartschool: H.C. 1371; B. 7558; K. 494; R. 3010; V. 8291. Oosterhout; St. Caiharinadal: H.C. 53. Oudenbosch: Berchm. College: H.M. 1 ; H.C. 42 ; K. 25 ; R. 73 ; V. 217. » Bissch. Kweeksch.; H.C. 249; B. 580; K. 112; R. 310; V. 502. Silvolde: Zrs. Francisc. Pens. St. Clara; H.C. 286; B. 1170; K. 30; R. 510; V. 2527. – Valkenburg: Zrs. Francisc. Klooster-St. Antonius: H.C. 821; B 1118;R.771; V. 3334. Vinkeveen; R.K. Jongensschool KI. 4 en 5: H.C. 15; B. 23; R. 10; V. 123.

Totaal der geestelijke giften voor Java's bekeering;

Heilige Missen (gelezene) 2

Heilige Communiën

Bezoeken bij het Allerheiligste ol

Kruiswegen 2085

Rozenhoedjes

Verstervingen

STOFFELIJKE GIFTEN.

Amsterdam; door bem. v. J. F. E. voor de Javamissie N.N f 900.00. » Door bem. van R P. G. S. voor dessascholen f 100.00. • Door bem. van R P. V. voor twee heidenkindjes f 50.00. » Door bem. van Zr. Marg. Marie, voor de St Claver Bond f 3.00. Heeten: voor 4 slaafjes te doopen Truus; Iderman, Joseph; Fredericus, Hermanus, Gijsbertus; Wilhelmina, Cornelia, Maria, G. V f 100.00. . ' Nijmegen: voor vrijkoop van een slaafje te doopen Ignatie, Theresia, Elisabeth, uit dankbaarheid: N.N. f 25.00. Oudcnbosch: Meisjespensionaat voor de Javamissie f 10.00. » Door bem. van R.P. v d. L. voor dessascholen: N.N. f 100.00; voor de Javamissie N.N. f 1.00: N.N. 3.00. * Door bem. van R.P. S. voor dessascholen f 43 50. Roermond: 't Liefdewerk Groot-Seminarie voor de Javamissie f65.C0. Rotterdam; Wed. J. L. voor dessascholen f 2 50. Tilburg: A.M. D.G voor stichting eener dessaschool f 1000.00. IJmuiden: voor dessascholen K. F. f 5.00.

Voor het eerste R.K. Inlandsche Ziekenhuis te Moentilan. Onder leiding der Zusters Franciscanessen van Heijthuijsen.

Amsterdam; Zr. Franciscan. f 244.00. Heijthuijsen; Zr. Franciscan. f 118.00. Os pel; Zr. Franciscan. f 30.00.

Voor de vorming van Javaansche Priesters.

Amsterdam; Ignatius College: H. v. M. 5.92; fam. B. f 2.14; fam. K. f 0.85; B. W. f 0.78; fam. M. f. 6.62; G. V. f 4.93; G. W. f 2.41; fam. B. f 0.54; Chr. D.

Sluiten