Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MOENTILAN, ST. FRANCISCUS ZIEKENHUIS i) DOOR MOEDER AUFRIDA, FR. v. B. EN CHR. L.

een half jaar zijn we nu in ons nieuw tehuis, eenvoudig maar vriendelijk gebouwd en schiiderachtig gelegen „Sint Franciscus ziekenhuis”. En of wij aan onze nieuwe omgeving en onze arme zieke Javanen aan ons gewend zijn? Indien eenige van onze weldoeners of weldoensters eens een kijkje konden nemen op welk uur van den dag of van den nacht, dan zouden ze er zich van kunnen overtuigen.

Twee groote zalen, een voor mannen en een voor vrouwen, maken t grootste gedeelte van ons ziekenhuis uit. Kom, laten we er eens in de ochtenduren een bezoek brengen en eerst op de mannenzaal _ zie foto blz. 56 – langs de bedden loopen, waarin 20 of meer want in enkele bedden liggen twee patiënten bij gebrek aan plaats van de armste Javanen op hun matje, of, indien ze ernstig ziek zijn, op een bultzak, gevuld met alang-alang, liggen. Hoe vriendelijk-dankbaar zien ze ons aan. Men kan ’t hun aanzien, dat ze zich „thuis” voelen, dat ze tevreden zijn over de verpleging, die ze in hun eigen armoedig, bedompt hutje in de kampong, zoo misten! ’t Zijn meest patiënten met verschrikkelijke wonden. Hier ligt een man, wiens gezicht geheel verbonden is. Vrouwlief, die in de vrouwenzaal ligt, heeft hem, in een booze bui, een kop naar

') Eerste en tot nu toe eenigste R.K. Ziekenhuis op Java voor Inheemschen, geopend door de Z.E. Franciscanessen van Heijthuijsen.

Sluiten