Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De aanwezigen waren zichtbaar ontroerd. Dr. J. Schmutzer en zijn broer, Ir. J. Schmutzer, de administrateur der onderneming, hun zuster. Mevr. Noyons, zij beseften het gewichtige van deze plechtigheid. Zij zagen in hun verbeelding het geheele tempeltje oprijzen met in de cella of inwendige ruimte een zelfde, groot beeld van Jezus’ H. Hart en aan de buitenzijden van den toekomstigen tempel, de voorstellingen van Christus,

liefde, altijd liefde predikend aan de menschheid, ook aan deze Javanen, welke daar met honderden stonden te kijken naar de treffende plechtigheden.

Foto C. Weers, Djocjakarta.

„een Javaansch jongenskoor zong de zoetste tembang" (Bh. 134.}

Had niet aan Jezus H. Hart de onderneming zooveel te danken! In jaren van tegenspoed, zooals in het jaar 1882, nog gevolgd door een droevige periode van 25 jaar, toen misgewas en finantiëele tegenslagen de onderneming bedreigden, ontkwam zij, in tegenstelling met zoovele anderen op Java, den ondergang. De vrome familie immers had in al die jaren onverzwakt

Sluiten