Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

haar vertrouwen gesteld in de bescherming van Jezus’ Goddelijk Hart en het monument, waarvan nu de eerste steen plechtig gelegd was, zou weer een nieuw bewijs zijn van haar innige dankbaarheid jegens het H. Hart.

Want niet dit monument alleen, maar ook heel de welig ontluikende Missie daaromheen, met haar kerkje, haar internaat voor meisjes, haar scholen, waar een 500-tal kinderen R.K.

onderwijs genieten, werden door de familie Schmutzer in edelmoedige dankbaarheid aan Jezus’ H. Hart toegewijd.

Model van het 11/2 Meter groote H. Hartbeeld, dat te Gandjoeran in den H. Hart-tjandi zal geplaatst worden.

Tot slot der plechtigheid hield Pastoor van Driessche een kernachtige Javaansche toespraak, waarna Dr. J. Schmutzer Monseigneur bedankend, nog eens dankbaar herdacht hoe, dank zij de godsvrucht tot het H. Hart, de nu 65-jarige onderneming in vroegere tijden van crisis altijd wist stand te houden.

Laat ik eindigen met een treffend incident.

Terwijl wij allen daar zoo stonden, Europeanen en Javanen,

Sluiten