Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

doozen zijn er in trek. De convict-ouders interesseeren zich blijkbaar elk voor een afzonderlijk groepje knutselaars, en Broeder Theodoricus komt even inspecteeren.

Dat ’t niet altijd even gemakkelijk valt, van het eigen huis der Broeders naar de convicten toe te gaan, blijkt uit de foto blz. 175. Midden op de achtergrond ziet U nog juist het „eerste” convict, waarvan U de kinderen gezien heeft op de foto van blz. 177. U herinnert zich nog, dat ik van de sloot voor het

huis, gezegd heb, dat die weleens zeer raar kan doen. Nu dat ziet U! Heel de weg, van ’t huis der E.E. Broeders naar de convicten, is na een zware tropische regenbui in een bruisende, voortschuimende watermassa herschapen!

Foto W, K.

waar ze eerbiedig de H. Mis nabootsen. (Blz. 180.)

Tot nu toe spraken we over de om ’t bijwijze van tegenstelling zoo te noemen ~rijke” convicten, daar zijn dus ook ~arme convicten. Op één hiervan zag ik gaarne Uwe aandacht even gevestigd, t Is het oudste convict, het convict waarover

Sluiten