Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Br. Theodoricus. Br. Eu/rasius.

Br. Marcellianus. Br. Lambertus. Br. Overste Eustasius. Br. Nazarius.

e Ecrw. Broeders der Onbevlekte Ontvangenis van Maastricht, te Moentilan met hun schooljongens. 1) de Broeders eenige Javaansche Onderwijzers, op den achtergrond 2 convicten.

Sluiten