Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

We zijn nu midden op de Middellandsche zee: plaats van historie, van oorlog en handel, vroeger en thans. Hier voeren de Phoeniciërs, de eerste bootslui; waar wij Sicilië passeerden, werd eens de rivaliteit uitgevochten van twee wereldmachten: Rome en Carthago. Langs deze kusten trokken de Vandalen en Saracenen plunderend verder. Eeuwen later hoorde men er de geestdriftige liederen der massa-vloot van de Kruisvaarders: optrekkend onder hun: „God wil het!”

En in lateren tijd waren deze wateren de plaats vol ontzetting voor velen, die ’t offer werden van voortdurenden oorlog en haat: waar wij nu zonder vrees voor gevaar door de golven voortstuiven, daar doken in den wereldoorlog onderzeeërs op ter vernieling, daar werden oorlogsschepen in den grond geboord.

Foto W. K.

Fr. J. Smits v. Oyen. Fr. Th. v. d. Putten. Fr. H. Hagdorn.

Drie jezuïeten-novicen. die 17 Aug. te Marseille naar Java scheep gingen.

Als de golven konden spreken: we zouden hooren van veel strijd en angst en bitter menschenleed

Sluiten