Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Theo Maridjan, studeert te Hilversum voor onderwijzer.

Jozef Soenoe, studeert te Delft voor werktuigkundig ingenieur.

Ant. Djocpri Nitihardja, studeert te Hilversum voor de hoofdacte.

15 Aug. 1.1. werden P. Adr. Djajasepoetra en P. Al. Soekiman priester gewijd; 16 Aug. vertrok P. F. X. Satiman, de eerste Javaansche Priester, naar Java.

Foto J. Weijncn, Maastricht.

P. Adr. Djajascpoetra S.J. P. F. X. Satiman S.J. P. Al. Soekiman S.J.

Achter de 3 Javaansche Priesters, 3 hunner landgenooten, door de Missie uitgezonden om in Nederland te studeeren.

Sluiten