Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

’s-Graveland •R. W. f 9.00. Grubben vorst: Pensionaat f 40.00. Gulpen : door bem. v. M. G. f 33.52. – Haaksbergen: F. ten H. f 5.00. – Heer-Hugowaard; Wed.J.T. f 4.03. Kampen: Wed. ) Sch. f 5.00. Lamswaarde: door bem. v. Wed. P. L.-de W. f 16.00. – Loosbroek: W. v. U. f 3 60. – Loosduinen: C. v. d. A. f 20.00. ~ Monster: C. v. D.f4.00. – Oosterhout: door bem. v. A. S.: fam. Z. f 6 50; H. K. f3.87i N.N. f 1.00; fam. O. f 2.65; ]. f 6 35- O V T. f 0.39; de ]. f 2.35; Bruiloft Br. f 1 86; G. Br. f 1.41 ; N.N. ter eere van St. Jozef f2B 12; V. C. f 12.80; M. en B. v. d. A. f 3.34; Gez. K. f 5.00; V. T. en B. f 8.20; Wed. de R. f 0.50; v. d. A. f 3.07; F. P. f 1.60. Rotterdam; Missiesectie R.K H.B.S. f 40.00. » Door bem. v. P. B.: fam. H. f 270; fam. H. f 3.74; fam. IJ. f 0.32; fam. v. R f 0.93; fam. O. Sch. f 0.59; fam. W f 0.35; fam. R. V. M. f 3.89; fam. v. W. f 26,55; fam. R. f 1.10. Simpelveld; R.K. School, klas 4 f 3.21. – Slagharen; R. ten B. f 5.00. – Vinkeveen; door bem. V. W. V. V. f 57.42. Voorburg: C. W. f 4.00. Vriezenveen: R K School f 3.75. Wormerveer: door bem. v. G. M. f 22.85. IJselstein: R.K. Jongensschool f 3.00. Zevenbergschen-Hoek: door bem. van A. K. f 20.00.

Voor het eerste kerkje te midden der doodarme "”«M bergbevolking van Kalibawang.

01 denzaa 1; Zrs. Franciscanessen f 25.00. Sil vo 1 de: Zrs. Franciscanessen f 40.

Postgiro-nummcr van den St» Claverbond

28228

Cum Superiorum facultate.

Nihil obstat

J. ARIAENS O.F.M.

Libr. Gen?.

Neomagi, 25 Oct. 1928.

Evulgetur

J. POMPEN. Vic. Gen.

Buscoduci, 25 Oct. 1928.

Sluiten