Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ver weg vóór ons was ’t donker: het oude kasteel was al weggeschaduwd. Langs de Esplanade, waar zooeven de processie voorbij trok, straalden nog de vuurbollen der electrische booglampen. Voor ons hing de lichtgloed, die kwam van den Basiliek-gevel en hoogen, verlichten toren achter ons.

Daar beneden; ’n dringend, ontroerend zingen van stemmendoor-elkaar: Monstra Te esse [Matrem, Maria, toon dat Ge Moeder zijt! en ’n woelend krioelen van lichtpunten: de kaarsen voor de H. Maagd.

Dan kwam ’t tot rust in die menigte, ’t werd stil onder al opgetogen Spanjaarden, gekomen van over de Pyreneeën.

Hun bisschop men zei de Aartsbisschop van Madrid zette mannelijk forsch in: Credo in unum Deum.

En allen zongen ze saam in ’t biddend Gregoriaansch hun geloofsbelijdenis: Patrem omnipotentem.

’t Geluid der stemmen daalde, werd zachter; en ook daalde die kaarsen-lichtgloed en bogen de knieën en hoofden, toen ’t plechtig omhoog klonk: et incarnatus est

Toen zong men weer verder, blij-uit daar over het ruime plein tusschen de Basiliek en La Vierge Couronnée, tot het groote moment, dat mij zoo pakte, toen als bij afspraak al die kaarsen omhoog gingen, hoog boven de hoofden uit, en aller gezicht gericht werd op de paarse figuur, daar midden op ’t bordes, waar de Kerkvorst stond te midden der zijnen: et unum, sanctam, catholicam et apostolicam ecclesiam!

’n Ontroerende emotie van vertrouwen, enthousiast uitgezongen door de signores en matrones van Madrid....

Hier in Singapore, de stad van het Oosten, waar Aziaten, Europeanen en Afrikanen bont dooreen woelen, hier in de kathedraal denk ik aan de menschen der eeuwigdurende aanbidding te Parijs, aan de Spanjaarden te Lourdes, aan de missiestatie op Sabang.

Straks zullen we Hem Die ons zond en steeds vergezelt, vinden ook in de kathedraal van Batavia, ook in armoedige missiekerkjes 1 Te per orbem terrarum sancta confitetur Ecclesia!

Mooi Singapore

We verlaten de kerk en gaan de pastorie in, waar we Père

Sluiten