Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schaduw te maken hadden of kregen ze niet, en geboeid aan hun handen, konden ze zich niet eens weren tegen de bloedzuigende muskieten, die hun bezweete ruggen omzwermden. Dan zeulde die kudde van afgestompte menschen weer verder, al deed elke voetstap pijn, al waren hun lendenen gebroken van het torsen der zware lasten, al zakten de bloote voeten tot de enkels in ’t mulle, gloeiende zand, dat dwarrelend opstoof en hun roodbeloopen oogen doorkerfde.

Zoo’n marteltocht door de woestijn duurde minstens een dag of drie, aleer de karavaan het zeestrand bereikte, waar een Spaansch schip reeds dagen op de aankomst lag te wachten.

Op die smalle, platgetreden kustvlakte, die tot stapelplaats diende, heerschte dan ruwe bedrijvigheid. Lastdragers zwoegden en sloofden af en aan, om de laatste toebereidselen voor de afvaart te treffen. Zware balen met vruchten en maïs, kisten, gevuld met het kostbaarst ivoor, ook groote okshoofden met frisch drinkwater werden aan boord geheschen door de zwarte zwoegers.

Heele troepen negers stonden of lagen bij elkander waar schaars wat schaduw was, en wachten hun beurt af om mede ingescheept te worden. Ze waren vroeger door vijandige stammen krijgsgevangen gemaakt en nu door Spaansche gelukzoekers tegen enkele waardelooze versierselen of voor een kleurig lapje gekocht. Bij elke groep staat, als bij een kudde vee, een drijver met een lange zweep, die hij bij ’t geringste teeken van opstandig rumoer zwaaiend neerstriemt op hun bloote lijf.

Eindelijk, als levensmiddelen en koopwaren aan boord zijn, worden de gevangenen neergelaten in het gapende, donkere ruim, waar zij als krioelende aardwormen dooreen kruipen. Elk zoekt het beste plaatsje te bemachtigen, waar hij kan uitrusten van den vreeselijken woestijntocht en hoopt beveiligd te zijn tegen de woede der onmenschelijke begeleiders.

Op leeftijd of sexe wordt niet gelet; mannen en vrouwen, jongens en meisjes, allen liggen daar op elkaar gedrongen in die kleine, benauwende ruimte van het slavenschip. Daar moeten zij verblijven totdat de zeiler aan gene zijde van den Atlantischen Oceaan zal binnen loopen in de haven van Cartagena, in t Noorden van Zuid-Amerika.

Sluiten