Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sidderde bij het gezicht van verwoeste erven en akkers, daar plant en arbeidt de zoon en spelen en lachen de kleinkinderen. Overal ziet men nu groene dessa’s en sawah’s, zoowel in als buiten het eigenlijke bergdal, dat tevens het grootste gedeelte is onzer parochie.

De parochie Ambarawa telt, behalve de stad, 103 dessa’s met totaal ongeveer 100.000 inwoners, nagenoeg allen Javanen.

De Hoogeerwaarde Pater A. van Kalken, Superior Regularis

der Jezuïeten-missie op Java is hier begonnen met scholen, om op die wijze zoo spoedig mogelijk met die groote, wijd-verspreide menschenmenigte, welke nog niet Christen is, in aanraking te komen. Kijkt ge door galmgaten van onzen toren naar het Noorden, dan ziet ge aan uw voeten de gebouwen van de Normaalschool der jongens, de klaslokalen achteraan, de speelen gymnastiekzaal vooraan: zie de foto hierboven.

Foto L. V. Rijckevorsel,

AMBARAWA’S R.K. JONGENS-NORMAALSCHOOL.

’t Is vooral dak wat men ziet, maar onder die daken heerscht een opgewekt leven; daar wonen de 92 gelukkige uitverkorenen.

Sluiten