Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ambarawa. Ongeveer een jaar geleden was er nog heelemaal geen school. Reeds in 1920 telden stad en district 128.838 inwoners en toch begin 1928 was er noch school noch Javaansche katholieke gemeente. Dat was ons te machtig! We hebben toen maar ineens een flinke stap gezet en voorloopig in een woonhuis een Hollandsch-Inlandsche school geopend; zie foto blz. 74. Bijna 100 kindertjes stroomden toe, niettegenstaande veel tegenwerking. We openden met een vóórklas en een Iste en 2de klas

der Hollandsch-Inlandsche school. Ze waren eerst erg bang, die kleintjes. Het gewone liedje: nog nooit zoo’n pastoor gezien! Den eersten keer toen ze mij zagen was het huilen en weeklagen, alsof ik ze op zou eten. En nu, na nog geen drie maanden, zien ze den pastoor nog niet aan de poort of ze hollen naar me toe, geven handjes en lachen en roepen „Dag Rama”.

Foto L. V kijckevorsel.

KINDERTjES UIT SALATIGA, DIE HOPEN DAT U VOOR HEN EN HUN KAMERAADJES EEN SCHOOL ZULT BOUWEN.

Maar ik ga wel eens met een minder lachend gezicht huiswaarts. Ben ik in staat, blijvend de onkosten te bestrijden van

Sluiten