Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INGEKOMEN GIFTEN

N.B. Giften welke niet vóór 1 Juni inkwamen, worden in het Septcmber-nummcr vermeld.

GEBEDS-ACTIE VOOR IAVA’S BEKEERING.

N.B. H.M. = Heilige Missen; H.C. = Heilige Communiën: B. = Bezoeken bij het Allerheiligste; K. = Kruiswegen: R. = Rozenhoedjes: V. = Verstervingen.

Amsterdam; N.N.; H.C. 1; R. 4. * N.N.; H.C. 1 ; R. 4. Brunssum: Klooster „St. Jozef'; H.C. 355; B. 761;K.281; R. 292 ; V. 668. Djocjakarta; ~St. Ignatius-College” ; (totaal van 4 nagekomen opgaven) H.C. 327 ; B. 2208; K. 112; R. 397; V. 1602. .-DenHaag; „St. Aloysius-College "; H.M. 5. Huissen; Klooster „St. Elisabeth"; H.C. 111; B. 658; K. 206; R. 336; V. 1921.- Nijmegen; College Berchmanianum; H.C. 35 ; B. 174; K. 23; R. 44; V. 488. Oldenzaal; Klooster „St. Antonius"; H.C. 1331; B. 2407; K. 923; R. 1426; V. 5023. Oosterhout; „St.Catharinadal "; H.C. 53. Silvolde; Pensionaat „St. Clara"; H.C. 179; B. 578; K. 153; R. 134; V. 1392. Valkenburg: „St. Antonius”'klooster en scholen; H.C. 405; B. 376; K. 260; R. 399; V. 1051. Wijk-Maastricht; Klooster „St. Anna”; H.C. 142; B. 280; K. 140; R. 142; V. 140.

Totaal der geestelijke giften voor Java’s bekeering:

Heilige Missen (gelezene) 5

Heilige Communiën 2940

Bezoeken bij het Allerheiligste 7442

Kruiswegen 2098

Rozenhoedjes 3178

Verstervingen 12285

STOFFELIJKE GIFTEN

Aarle-Rixtel: Pensionaat „Mariëngaarde” ; voor de Java-missie f 10.00. Amsterdam; E. K. voor een heidenkind te doopen Maria Catharina f 25.00. » Door hem. van R.P. I. v. d. H. voor een heidenkindje te doopen Johannes Antonius f 25.00; voor Dessascholen f 100.00. Haarlemmermeer; P. voor een heidenkindje te doopen Nicolaas Lambertus Maria f 25.00. Maastricht: door hem. van R.P. J. G. voor de Java-missie f 10.00. Uden; N.N. uit dank voor de Java-mi.ssie f 10.00. Winssen; N.N. voor een heidenkindje te doopen Jacobus Maria Theresia f 25.00.

Voor den bouw van een tweede R.K. Inlandsch Ziekenhuis te Bèra

onder leiding der Z.Z. Franciscanessen van Heijthuijsen.

Amsterdam; door bem. van het R.K. Lyceum voor Meisjes f 100.00.

Voor het eerste R.K. Inlandsche Ziekenhuis te Moentilan.

Onder leiding der Zusters Franciscanessen van Heijthuijsen.

Amsterdam; door bem. van het R.K. Lyceum voor Meisjes f 60.00.

Voor de vorming van Javaansche Priesters.

Aarle-Rixtel: Pensionaat „Mariëngaarde" f 11.09. Amersfoort: Pensionaat „St. Louis” : f 64.25. Amsterdam; „Ignatius''-College; fam. v. S. f 1.69; J. K. f 1.21; J. V. D. f 6.19; fam. W. f 3.58; P. B. f 7.81; 'Wed. L. f 2.04; M. de G. f 2.40; A. v. V.f0.67; fam. T. fl.00; K. S. f 0.56; P. v. R. f 1.49;

Sluiten