Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voor den bouw van een tweede R.K. Inlandsch Ziekenhuis te Béirè

onder leiding der Z.Z. Franciscanessen van Heijthuijsen.

Brunssum: door bem. der Zrs. Francisc.: opbrengst van een schitterend geslaagden fancy-fair f 650.00. Eemnes: door bem. der Zrs. Francisc. f 57.00. H aarlem: „St. Bavo’ -Meisjesschool f 50.85. » „St. Maria”-school f 150.00. Heerlen: door bem. der Zrs. Francisc. f 62.50. ’s-Heerenberg: doorhem, der Zrs. Francisc. f 75.00. Huissen: door bem. der Zrs. Francisc. f 150.00. Roggel: door bem. der Zrs. Francisc. f 200.00. Schinveld: door bem. der Zrs. Francisc. f 100.00. Silvolde: door bem. der Zrs. Francisc. f 90.00. Utrecht: door bem. der Zrs. Francisc. f 70,00. Valkenburg: M. G. tot zekere intentie f 7.00. Wijk-Maastricht: Mulo-Missieclub f 55.00.

Voor het eerste R.K. Inlandsche Ziekenhuis te Moentilan.

Onder leiding der Zusters Franciscanessen van Heijthuijsen.

Heijthuijsen: door bem. van de Bijz. Meisjesschool f 25.00. Schinveld door bem. der Zrs. Francisc. van een bruiloft f 10.18.

Voor de vorming van Javaansche Priesters.

Ter Aa: door bem. van ]. v. R. f 186.70. Alkmaar: fam. B. H. f 15.85; E. de V. f 0.83. Amsterdam: „St. Ignatius-College” :P. B. f 5.29; R. f 10.00; S. f 6.00; fam. L. f 1.32; C. M. f 18.00; fam. V. f 5.65; S. L. f 1.57; ]. S. f 2.82; H. V. S. f 1.00; F. Z. f 0.33; P. L. f 17.18; J. de S, f 1.80; C. H. f 1.10; J. K. f 1.02; fam. O. f 13.17; P. V. f 3.61; A. v. P.f10.60;F. W.f29.08; M. B. f 3.48; fam. K. f 0.95; C. P. f 3.17; fam. A. f 22.46; H. B. f 8.85; W. v. K. f 0.51 ; A. W. f 3.07 ;A. P.-S. f 3.55 ;A.de G. f 0.57 :P.v. O. f 2.38 ;G.T. f 1.43 ;P. de W. f 2.21 ; fam. L. f 1.77; fam. R. fO.88; N. B. f 4.19; F. T. f 5.00; R.K. School V. 1. f 16.54. Arnhem ; door bem. van M. v. E. f 2.50. Beesd; „St. Jozef"- Gesticht f 5.00. Bemmel: J. E. f 10.00. Bergen op Zoom: Missieclub f 10.00. • Door bem. van R. de F. f 1.35. Berg haren: door bem. van Wed. G. v. H. f 27.60. Breda: doorhem, van A. S.: fam. S. f 8.56; fam. K. S. f 2.68; fam. V. St. f 2.84. •M.V. N. f 1.65. Bussum : door bem. van N. Sch.: P.-V. f 10.00. Clinge; L. v. H. f 7.50. Culenborg; Missie-comité Seminarie f 12.52. Dongen; door bem. van F. v. L. f 17.05. Eindhoven: door bem. van H. S. f 2.50. Eist: W. P. f 25.00. Enschedé: G. W. f 7.50. Gellicum : Wed. W. f 1.50. Gemonde: R.K. Jongensschool f 27.00. Gouda : door bem. van F. B. f 10.00. Grave : door bem. van R.P. J. f 5.00. » S. f 2.50. Groessen : door bem. van Wed. H. H. f 5.00. Gulpen : door bem. van M. G. f 24.90. St. Jansteen: Klooster „H. Hart": fB.lO. Den Haag: door bem. der Glotilda-Sectie: B. f 0.72; C. f 1.25: W. f 5.62; C.f0.86; deW.fl.7B; K.f2.32; 5.f1.16; K. f 1.21; M. f 0.42; V. f 1.24; V. f 1.07; V. f 1.10; R. f 3.26; T. f 0.27. * Door bem. van R.P. T.; van een werkman ter eere van St. Franc. Xaverius f 8.00; W. R. f 3.93; B. A. f 1.81; O. f 5.75; Mariaschool f 8.18; D. 23.17; W. f 19.66; N. f 6.48; G.f 12.65; M.f 10.73; M. f 1.34; v. P. f 0.57; v. P. f 2.93; v. d. V. f 1.38; V. G. f 3.34; W. f 28.50; K. f 4.60; L. f 2.38; v. W. f 7.78; v. B. f 0.27; H. f 3.11 ; K. f 8.50; de H. f 8.05; v. D. f 6.13; K. f 15.58; O. f 11.12; H. f 31.50. » J. de L. f 9.65. ♦ Door bem. van J. W. f 3.50. Haarlem: door bem. van P. K. f 7.00. * St. Jozefschool klas 6 f 6.00; J. V. B. f 24.32. Hans weert; R.K. School klas 3 en 4 f 1.50. Heerlen : door hem. van M. W. f 2.25. ♦ Door bem. van Wed. J. W.-J. f 10.00. Hengelo; door bem. van D. N.: J. O. W. f 1.50; B. G. f 0.39; B. D. f 0.40; Wed. Ó. f 2.00; Gebr. O. f 1 00; J. B f 1.50; B. ter E. f 0.54; H. O-H. f 2.24; H. N. f 1.35; J. H. f 1.00; Wed. N. f 1.00; W. fO.18; B. E. f 3.00; I. H. f 1.00; N. f 1.89; J. P. f 0.58; K. L. f 1.37; O. G. B. f 8.60; G. f 0.28; W. f 0.59; ten D. f 0.50; E. f 0.22; A. N. f 1.00; T. D. f 0.50; J. ten D. f0.34;G.N. f 1.15. Hillegom; „Maria-Oord": f 2.50. Hilversum; A. de J. f 7.60. * Door bem. van H. J. f 1.63. Kampen; Wed. S. f 5.00. Kerk-

Sluiten