Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jongens overheeft, hun geliefde directeur geweest. Bijgestaan door een binnenregent en een dame voor de huishouding, drukten op hem alle zorgen, geestelijke zoowel als tijdelijke, van het jongensinternaat, en was hij daarenboven de geestelijke leidsman der meisjes van het St. Vincentius-gesticht.

De groote verkeersweg, die ons langs de kerk van Kramat

leidt, verder vervolgend, komen we in

Foto Kwe Seng.

R.P. G. MINDEROP S.J.

De laatste Jezuïet Directeur van het St. Jozef-gesticht te Kramat-Weltevreden.

Meester Cornelis.

Hoewel geheel vergroeid met Batavia, is Meester Cornelis administratief nog een zelfstandige gemeente met een Europeesche bevolking telling 1926 van circa 5000 zielen. Het aantal Katholieken bedroeg in 1928

1650, dus ongeveer '/a der bevolking.

Sluiten