Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD 41STE jaargang

1929.

Biadz.

AFL. 1. Naar de Java-Missie (vervolg), door Fr. Dirks S.J 3

Dat begreep ze niet, door C. van der Linden S.J Een nieuw monument van Christelijke Naastenliefde . • • • 'A U * j , lo

Een Katholiek kerkgebouw in Javaanschen stijl? (vervolg), door H. S.J I 0 Levensschets van den H. Petrus Claver. door Broeder Walther 8.D.0.0 2/

AFL. 2. Naar de Java-Missie (slot), door Fr. Dirks S.J 33

De Zusters Ursulinen op Java. door Jac. Schots S.J Onder goede hoede, door L. van Rijckevorsel S.J

Wederom een blijde tijding Onze Dooden, door J. Awick . . . * ó r\ r\ Levensschets van den H. Petrus Claver (vervolg), door Broeder Walther 8.D.0.0 01

AFL 3 De drie eerste vrouwelijke leeken-missionarissen voor Java. door Prof. Dr. Jac. van -V ' yx » 65

Ginncken S.J 'o' i' ' ' i 'c 1 69 Van uit Ambarawas kerktoren, door L. van Riickeyorsel b.J. • • • • • • • • ’ ' 77 Kijkje in de polikliniek van Moentilans ziekenhuis, door Moeder Aufnda, Fr. van B. en Chr. L. //

De gamelan, door Jéróme Awick S.J. . . • • • • ' ' * r\ 07 Levensschets van den H. Petrus Claver (vervolg), door Broeder Walther 8.D.0.0 92

AFL. 4. Ten afscheid, door den Hoogeerw. Pater P. Willekena. S.J 98

Menschenvrees, door H. Bastiaanse S.J. . . m? Scholen voor Inheemschen in de Java-Missie der P.P. Jezuïeten

Ni Towong, door Jac. Schots S.t . • . • • • • • • • • • ; • órir)'<-« i-)i Levensschets van den H. Petrus Claver (vervolg), door Broeder Walther 8.D.0.0 121

AFL. 5. Over het gaan van Katholieken naar Indië. door A. van Hoof S.J 129 Een mooie positie in Indië, door Prof. P. G. Groenen • J__ '7_ Ü1 IJ.> R- ~ R AV. Tut)

Mendoetsche herinnering, door Zr. Florida, Fr. v. B. en Chr. L lets over de opvoeding van het dessakind. door Mej. C. v. Kesteren

Bij het plaatje, door Leo Rood S.J „ ' =.a._ jy.,.. Tx.A„. a«,ir.lr S

Onze Seminaristen, door Jéröme Awick S.J. .... . • . • • m Levensschets van den H. Petrus Claver (vervolg), door Broeder Walther 8.D.0.0 155

AFL. 5. Het Kruisleger in Nederlandsch Oost-Indic

Arèn-palroen, door Jac. Schots S.J Oost en West. door A. Soegija S.J V ' 'o t 173

Van Regenten-klnd tot kind Gods. door Jac. Schots S.J Nieuwe loten op den ouden stam, door Zr. Dolores il tR'?

Statistiek der Ncderlandsche Provincie der Zusters Franciscanessen van .... 185 Levensschets van den H. Petrus Claver (vervolg), door Broeder Walther 8.D.0.0 lö/

AFL. 7. De crisis, door H. Bastiaanse S.J. log Ontwerp voor een dessakerkje te Ngidjon, door H. Cammada o.J T*. rs ' , T? _l _ J r Olï AI I ......... AvO

In memoriam R.P. Ed. Engbeis, door L. van Rijckevorsel b.| „Ignatius-water” te Ambarawa, door C. Tjiptakoesoema S.J

Bij nevenstaande afbeelding 2|4 Beschaving, door H. Bastiaanse S.J. ... • • *‘o ’ j 'xiV ui. * prior»' '* " 51Q .®. J U r>.*, Rrr«pH<‘r \Valthcr 8.D.0.0

Levensschets van den H. Petrus Claver (vervolg), door Broeder Walther ö.U.U.U

AFL. 8. Koning Christus in het bergland, door G. Vriens S.J 226 T-. 1 . I.*. V* o

Eendracht maakt macht, door K. v. Thiel S.J Moentilan ingenomen, door G, Vriens S.J. • • 249

’mßok Mertadjaja. door Br. Clementinus 8.D.0.0. . . • • • • 'ï*;i Levensschets van den H. Petrus Claver (vervolg), door Broeder Walther 8.D.0.0 251

AFL 9. Het jubileum van den K.0.8. in Indië. door P. W. van Schendel 257 L . . 'f /-«I t?_ .. P T 20l

Mijn eeuwige professie, door Zuster Clara Fr. v. B. en Chr. L Inwijding der kerk te Ngidjon. door Fr. Strater S.J

Opening van den Indiachen Cursus voor Katholieken. . . . • • • ó Levensschets van den H. Petrus Claver (vervolg), door Broeder Walther 8.D.0.0 281

AFL. 10. Groet der R.K. Javanen aan Pius den Herder der Volken 290 De Missle-Paus. door Mr. Dr. J. Beuns S.J. ••••*_ -ynj

De Paters Franciscanen naar Java, door H. Bastiaanse S.J

H.'pètrm' Claver '(vervolg), door Broeder Walther 8.D.0'.0 313

Sluiten