Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN AFSCHEIDSAVOND IN ’T MISSIELAND

DOOR Zr. COLUMBINE. Fr. v. B. en Chr. L,

kiekje van Javaansche meisjes?”, zult U wel denken! Ja, ’t zijn oer-echte Javaantjes, nog wel meisjes van Mendoet, die zich zoo hebben uitgedost! Velen hunner kijken op de foto zie blz. 11 nog al ernstig, vooral de dirigente van dat uitgelezen muziek-gezelschap, maar als U haar op den avond der uitvoering had kunnen zien, 'n leuk lachend type, op de maat der muziek het guitige troepje aanvoerend, dan zouden ook U van het lachen de tranen over de wangen hebben geloopen.

’t Zijn de 19 geslaagde kandidaten voor de fröbelonderwijsacte van het eindexamen 1929, die ons 16 Mei op ’n afscheidsavondje vergastten, waartoe ze zelf het initiatief hadden genomen.

Na ’t examen ging ’t er in één der klaslokalen dikwijls geheimzinnig toe. Als ’n Zuster onverwacht binnenkwam, werd er wel eens gauw wat weggemoffeld, wat natuurlijk oogluikend werd toegelaten; want ze waren immers aan geen lesrooster meer gebonden! In afwachting der retraite, die einde Mei ’n aanvang zou nemen, mochten ze zich voorbereiden voor haar aanstaande plichten als onderwijzeres en daar maakten ze goed gebruik van. Zoo werden mondstanden geteekend voor klassikale behandeling, omtrekmodellen uitgeknipt, rekenstokjes en boetseerspateltjes gesneden enz. enz. maar in den namiddag waren de geslaagde onderwijzeresjes meest op sjouw. Dan zaten ze beneden bij de Kali Elo; wat ze er precies uitvoerden, daar kreeg men

Sluiten