Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

weet niet wat ik voor u voel, want gij lijkt zoo sprekend op de Moeder van Jezus!

Eindigend deze al te bliksemsnelle repetitie van de missie-film 1929, wil ik nogmaals het accent laten vallen op: de missie onze eigen zaak. Dan is ’t niet moeilijk, dan wordt ’t van zelf sprekend dat we èn geld èn persoon disponibel stellen.

Tijdens de Missieweek te Leuven had een der zusters een pop aangekleed als heidenkindje, en er een bordje bij gehangen met de woorden:

„Voor 25 francs wordt ge vader en moeder van dit kindje.”

Met een variant op deze aardige vinding, zou ik willen eindigen: Door uw persoon te geven, wordt ge vader en moeder van de missie.

Mogen we dat, onder Gods zegen, bereiken met de missieweken.

Sluiten