Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hieruit ziet U hoe zeer ’n Angelus-klokje in de Missie gewaardeerd wordt.

Beste lezer, die zooveel van Uwe Moeder Maria houdt, is het misschien ook voor U niet iets om op te reflecteeren, of gij de Moedervreugde van Maria niet door een edelmoedig offertje zoudt verhoogen? Zoudt Ge het ooit in Uw leven vergeten, en zou het niet voor U een voortdurende bron van troost blijven, als Ge denken mocht, dat Gij door een klokje, of althans door Uw bijdrage voor een Angelus-klokje, de eerste aanleiding zijt geworden, dat Maria dagelijks meermalen door haar groote kinderen van }ava en de kleine kindertjes in eenvoudige hartelijkheid wordt begroet, en dat nu voortaan de glimlach der Moeder hun dikwijls zoo moeilijke leven overstraalt?

Ook over U zal eenmaal de doodsklok hare diepe ernstige taal komen spreken. Maar op dienzelfden dag zal dan óók Uw Angelus-klokje helder als altijd kleppen op Java. Gelooft Ge niet, dat het dan een vreugde voor U zal zijn, als de Engelbewaarders uit Java naar den hemel terugkomen met de groetenissen voor Maria van al haar kinderen, die bij het luiden van Uw Angelus-klokje kinderlijk blij en lachend hun reine ziel tot Moeder hebben gekeerd? En zal het voor U geen zalige voldoening wezen, als de Engelen met Maria U tegemoet komen aan de gouden hemelpoort om U te danken voor de vreugde, die Gij aan de Moeder en aan de kinderen hebt bereid?!

N.B. Met bescheidenheid meenen wij er op te mogen wijzen, dat de kosten van een Angelus-klokje bedragen f. 100.— en dat iedere gift, of giftje ter verbreiding van het Angelus-luiden op Java, met bijzondere dankbaarheid wordt aanvaard.

Sluiten