Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NIEUWS UIT SOEKABOEMI

DOOR MÊRE GERTRUDE

Qog maar enkele jaren is ’t geleden, dat de Zusters 'y ■ fy Ursulinen van Halfweg zich teSoekaboemi vestigden, L| waar ze een school openden voor Europeesche kinderen. Was ’t eerst een behelpen in ’t hoofdgebouw, een jaar daarna verrees een mooie, nieuwe school met een steeds toenemend aantal leerlingen.

Maar hier bleef ’t niet bij! In Januari 1930 zou een Hollandsch-Inlandsche School geopend worden, te beginnen met een voorklas, die in Juli 1930, Hte klas zou worden.

Zouden er wel leerlingen komen? Velen hadden geen groote verwachtingen en meenden, dat de Soedaneezen huiverig zouden zijn voor de Katholieke Zusters. Maar ’t hoefde immers geen grootsch begin te zijn. Als langzamerhand ’t aantal leerlingen slechts steeg, zoodat men vooruitgang zou kunnen constateeren. Nauwelijks was ’t den menschen bekend, of de eerste leerlingen kwamen al opdagen. En op 6 Januari kon de school geopend worden met 16 kinderen.

Gods zegen rustte blijkbaar op dit werk, want op 1 Februari was ’t aantal reeds gestegen tot vijftig.

Mogen we dit nieuwe ondernemen, zoo bescheiden in zijn begin, dringend aanbevelen in de gebeden van de lezer en lezeressen van de St. Claverbond, opdat het zich moge ontwikkelen en bloeie ter eere Gods en tot heil van de Inheemsche jeugd.

Sluiten