Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

korten tijd in de missie werkzaam waren. Beiden keerden terug naar ’t vaderland, omdat hun gestel ’t tropisch klimaat blijkbaar niet verdragen kon.

Pater Carolus Flecken den 25sten April 1844 te SittHd geboren, en begon in 1862 zijn; noviciaat bij de Paters Jezuieten.; In 1876 priester gewijd, was eerst eenige jaren werkzaam in; Rotterdam en op ’t Gymnasium! te Katwijk a/R. In 1883 werd: Pater Flecken bestemd voor de missie in Indië en geplaatst op, Banka om daar te arbeiden i voor het zielenheil der in de i mijnen werkende Chineezen. | Het bleek echter spoedig, dat : zijn gestel absoluut niet bestand j was tegen het klimaat en in ’t I -■ – volgend jaar was hij weer terug | in Rotterdam. In 1885 werd | Pater Flecken Rector te Ouden- i bosch en drie jaar later te Maastricht. Na deze functies met ! groote toewijding te hebben vervuld, werd hij weer bestemd | voor het parochiewerk, waaraan hij met een korte onderbreking i geheel zijn verder leven verbonden bleef. Eerst in de „Zaaier” te Amsterdam en daarna gedurende 23 jaren te Rotterdam. Als I geen ander kende hij de Rotterdamsche families. Over heel de stad verspreid had hij zijn vrienden, hetgeen vooral tot uiting jkwam toen hij in 1926 zijn gouden priesterfeest vierde. Kort nadien begonnen de ouderdomskwalen hem den arbeid onmogelijk te maken en vertrok hij naar Maastricht, dat hij in 1929 verliet I jom, naar zijn wensch, in Mariëndaal te gaan sterven. Hij ' joverleed aldaar den 22sten Mei 19JD. !

ater Willem Voogel was de broer van den bekenden Aalmoezenier in t Koloniale leger bij de expeditie op Lombok. Te Amsterdam in 1854 geboren, kwam hij in 1873 te Ravenstein

R.P. C. FLECKEN S.J.

Sluiten