Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAAROVERZICHT DER MISSIE IN NEDERLANDSCH OOST-INDIË

bizondere omstandigheden kan, naar ons bericht werd, het jaarboek der Katholieke Missie: De R.K. Kerk in Nederlandsch Indië, in 1931 niet verschijnen. Wij hadden dan ook niet ter onzer beschikking de vele en zeer interessante gegevens, welke dit jaarboek pleegt te verstrekken en moeten dit jaar ons beperken tot het geven van een zeer beknopt overzicht van den stand der missioneering in dit uitgestrekt gebied, dat, volgens de voorloopige gegevens der volkstelling 1930, niet minder dan 60.731.025 zielen telt.

Werkten er in 1929 in de vier Apostolische Vicariaten en de zes Apostolische Prefecturen van Nederlandsch Oost-Indië 36 Orden en Congregaties, in 1930 steeg hun aantal tot 38, terwijl het getal missionarissen dezer Orden en Congregaties in 1930, evenals in vorige jaren, regelmatig toenam.

De 38 Orden en Congregaties, telden einde 1930 te zamen 1718 missionarissen als volgt verdeeld:

Priesters 301, Fraters 46, Broeders 279, Zusters 1092

Een jaar geleden werkten in dit gebied

Priesters 270, Fraters 38, Broeders 260, Zusters 994.

In een jaar tijds werd dus in Nederlandsch Oost-Indië het aantal missionarissen vermeerderd met 156, als volgt gespecificeerd:

Toename: Priesters 31, Fraters 8, Broeders 19, Zusters 98.

In de beide volgende tabellen geven wij een overzicht van het aantal Katholieken in de verschillend kerkelijke ressorten en van de sterkte der afzonderlijke Orden en Congregaties in Nederlandsch Indië werkzaam.

Sluiten