Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

haar daardoor een prachtigen glans, zoo mooi diep zwart als men het in Holland zelden of nooit ziet, toch de lucht minder aangenaam is. Gelukkig, dat men in die olie ook wel melati of andere welriekende bloemen oplost!

Volledigheidshalve moeten wij ten slotte nog vermelden, dat de klappermelk zoowel als het klappervleesch ook een voorname rol spelen bij de zoogenaamde sedekah s en slametans (godsdienstige maaltijden) die de Javaan, als een herinnering aan het oeroude animisme, bij verschillende gelegenheden aanricht. Doch hiervan wisten mijn beide leermeesters, die al heel vroeg op een Missieschool waren gekomen, nagenoeg niets te vertellen.

Ik vond dan ook, dat mijn les lang genoeg geduurd had, en nam afscheid. Had die morgen nu geen ander nut gehad, dan dat ik iets meer wist van den klapper? Geenszins, want behalve dat ik wederom een paar Javaansche woorden meer mij had eigen gemaakt, was ook mijn achting gestegen voor het Javaansche volk, dat met primitieve middelen zooveel weet te bereiken, en was ik weer een onderwerp machtig geworden, geschikt om een gesprek aan te knoopen met nog niet bekeerde Javanen. Juist immers door te spreken over onderwerpen uit het gewone, dagelijksche leven moet men hunne welwillendheid winnen en zoo de gunstige gelegenheid vinden om langzaam over iets hoogers te spreken.

Sluiten