is toegevoegd aan uw favorieten.

Geneeskundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, 1908, 01-01-1908

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

negatieven uitslag. Het begin der verbreiding van het gif in het lichaam komt meest niet vóór den zestienden dag na de enting tot stand. Evenwel komt het voor, dat het geheele lichaam reeds smetstof herbergt, voor er nog een duidelijk primair affect is. Excisie van een vermoedelijk of zeker primair affect kan soms de ziekte coupeeren, maar de uitslag van zulke pogingen is zeer onzeker. Toch is die excisie in de praktijk steeds aan te bevelen, als kosmetische of andere overwegingen er niet van doen afzien, want daardoor wordt in elk geval een kweekplaats van telkens weer nieuwe smetstof uit het lichaam verwijderd. De ontdekking der spirochaete pallida, wier aetiologische beteekenis spreker ten volle erkent, is juist voor de vroege herkenning van het primair affect van groote beteekenis geworden. Spreker heeft ook tal van proeven gedaan met het doel om het syphilisgift te dooden onmiddellijk nadat het was geënt. Niet alleen calomelzalf, door Metchnikoff beproefd, maar ook talrijke andere desinfecteerende middelen werden daarbij te baat genomen. In tegenstelling met Metchnikoff meent spreker een goeden uitslag van zulke pogingen tot voorbehoeding niet te kunnen waarborgen. Het is immers geheel toeval, of de ontsmettende stof in het geënte weefsel werkelijk met elke spirochaete voldoende in aanraking zal komen. De ziekte duurt bij apen zeer lang, het gif was nog na 715 dagen in de organen aan te toonen. Serodiagnostische reacties door middel van complementbinding kunnen voorloopig alleen aantoonen, of het onderzochte dierlichaam syphilitisch is of geweest is. Deze reactie kan dus veel waard zijn als herkenningsmiddel, te meer daar ze vaak reeds lukt vóór het primair affect ontstaan is. Of de aan- of afwezigheid van antilichaam bij oude syphilis uitsluitsel zal kunnen geven omtrent het al of niet genezen zijn der ziekte, is een vraag, waarop eerst langdurige ervaring bij den mensch het antwoord zal kunnen geven.