is toegevoegd aan uw favorieten.

Geneeskundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, 1908, 01-01-1908

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die pas varicellae gehad heeft, met goeden uitslag vaccineeren, wat na variola nooit lukt. Na stelselmatige inentingen verminderde in Duitschland zeer het aantal lijders aan pokken, niet dat aan varicellae. Een herkenningsteeken van den laatsten tijd vormen ook de lichaampjes van Guarneri, die bij varicellae gemist worden. Min of meer pokdalig kan men ook worden door varicellae, meer dan door variolois. Spreker geeft daarna een overzicht van de middelen tot onderscheiding aan het ziekbed. Iemand, die met koorts ziek wordt en twee dagen later vol blaasjes zit, heeft varicellae, geen variola. Als een variola-uitslag ontstaat, is daarentegen de eerste koorts al verdwenen; eerst als de blaasjes gaan veretteren, ontstaat opnieuw koorts. Ook de eruptie als zoodanig verschilt bij beide ziekten: bij variola ontstaat een vlekje, daarop een papeitje en op den top daarvan de pustel; varicellae maken dadelijk blaasjes. Het voorkomen van dellen op vele blaasjes pleit voor pokken; weinige dellen sluiten varicellae niet uit. Zeer kenmerkend voor varicellae is het, dat er blaasjes meermalen na elkaar kunnen uitbreken; met die „Nachschübe" kunnen onder omstandigheden weken vergaan, onder gering ziek zijn. Varicellae zijn niet, zooals de boeken melden, een kinderziekte, maar komen wel degelijk ook bij volwassenen voor. Het kan voorts een zeer ernstige ziekte zijn; zelfs kan ze dooden, b.v. door nephritis.

Hierop volgt discussie. De Heer Felix vraagt of varicellae-blaasjes wel veretteren en of ze wel op het behaarde hoofd voorkomen. Beide komt voor, zegt de HeerNijLAND. De Heer van Haeften herinnert er aan, hoe Pel leerde, dat men bij varicellae de blaasjes kan tellen, niet meer dan een honderdtal. De Heer Nijland: het lichaam kan vol zijn met varicellae-blaasjes. De Heer Ouwehand meent de ervaring opgedaan te hebben, dat varicellae bij volwassenen hier te lande veelvuldiger voorkomen dan overeenkomt met Europeesche statistieken en ook dat bij hen het uitslag in intensiteit en extensiteit heviger is dan met de gewone