is toegevoegd aan uw favorieten.

Geneeskundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, 1908, 01-01-1908

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

neezen niet teruggezonden kunnen worden, waardoor ze hier blijven.

De prophylactische chinineverstrekking 2 X 's weeks 0,5 grm. geeft goede resultaten. In het zoo gevreesde Lam Tamoet komen o. a. bijna geen koortsgevallen voor.

Sabang. Sterkte der bevolking: 109 Europeanen, 1700 Inlanders en 1294 Vreemde Oosterlingen.

De regenval bedroeg 21705 mM. in 117 dagen.

De algemeene gezondheidstoestand was zoover na te gaan gunstig.

Malaria heerschte nog al veel in November en December. Besmettelijke ziekten, beri-beri en anchylostomiasis kwamen niet ter kennisse bij de bevolking. Beri-beri kwam wel voor bij Chineesche koelies der Sabangmaatschappij en sporadisch bij de koelies van Daendels & Co., speciaal in November en December.

Telken dage is er van 8 uur 's morgens in het militair hospitaal gelegenheid voor de bevolking om geneeskundige hulp en medicijnen te verkrijgen. Hiervan wordt nog al gebruik gemaakt.

Kwala-Simpang. De regenval was 2987 mM. in 134 dagen.

Ook in het jaar 1906 was de aanraking met de bevolking te gering om een oordeel over den algemeenen gezondheidstoestand te wettigen.

Epidemieën kwamen niet voor. In de bovenstreken is blijkbaar typhus endemisch.

De meest voorkomende ziekten waren malaria, beenzweren en darmziekten.

Door de bevolking van Kwal a-Simpang wordt meer en meer hulp gevraagd, vooral voor malaria, buikziekten en beenzweren. Ze is echter weinig talrijk. Van de overige bevolking van Tamiang bemerkt men weinig.

De polikliniek telde een 140 tal bezoekers voor de meermalen genoemde ziekten, voor het laten trekken van kiezen en verder voor allerlei.

7