is toegevoegd aan uw favorieten.

Geneeskundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, 1908, 01-01-1908

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Op de polikliniek kwamen gemiddeld 17 personen per dag.

Batjan. Algemeene gezondheidstoestand was gunstig.

Behandeld werden 351 polikliniek-patiënten, 3 preventieven en 2 politioneel gestraften.

Conjunctivitis catarrhalis komt veel voor (127 patiënten kwamen onder behandeling).

Proeven met katjang idjoe bij beri-beri bij een achttal patiënten en ± evenveel contrölepatiënten, bewezen den gunstige invloed der boontjes, vooral als prophylacticum en geneesmiddel in lichte gevallen. Eén geval van lepra werd gezien.

Manokwari. (Noord Nieuw Guinea) op de polikliniek komen voornamelijk beenzweren onder behandeling en tinea imbricata. Lepra komt in verschillende vormen voor. Tertiaire lues komt soms ter observatie.

Fak=Fak. Malaria komt vrij veel voor, vooral in de eerste maanden van het jaar en meest onder de gewapende politie die op Kokas (Sekar) geïnfecteerd werden.

Bij een 10 tal gevangenen werd beri-beri geconstateerd, meest elders geacquireerd.

Lepra werd bij één Papoea gevonden.

Gonorrhoïsche urethritis ziet men veel en lues niet. Besmettelijke oogziekten werden hier niet waargenomen.

RESIDENTIE TIMOR.

De-gezondheidstoestand in verslagjaar kan over het algemeen genomen bevredigend genoemd worden, behalve dat in de kenteringsmaanden, zoowel in het voor- als in het najaar, nog al vele gevallen van koortsen voorkwamen, waarvan enkele met doodelijken afloop.

Sterkte der bevolking: 240 Europeanen, 19217 Inlanders, 1882 Vreemde Oosterlingen.

Algemeene gezondheidstoestand was bevredigend. Op de polikliniek werden 218 gevallen van malaria behandeld.

Onder de bevolking komt deze ziekte veel voor.