is toegevoegd aan uw favorieten.

Geneeskundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, 1908, 01-01-1908

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Extract uit het Rapport betreffende het onderzoek naar de aanwezigheid van muskieten en het voorkomen van malaria en andere niet nader gedefinieerde koortsige ziekten op H. M. Wachtschip en in de gebouwen van den torpedodienst, van I Juli 1906 tot 30 Juni 1907 te Soerabaia verricht

DOOR

Dr. J. H. A. T. TRESLING, arts,

Off. van Gezondheid K. N. M.

Afzonderlijk zullen achtereenvolgens worden besproken:

a. de plaatselijke gesteldheid van het Marine Etablissement en zijne omgeving alsmede die van het Wachtschip;

b. de muskieten, die voorkomen op het Wachtschip en in de gebouwen van den Torpedodienst;

c. de verschillende malariavormen en andere, dikwijls voorkomende koortsen gedurende het tijdvak 1 Juli 1906 — 30 Juni 1907.

a. De plaatselijke gesteldheid van het terrein van onderzoek en zijne omgeving.

Zooals op vele plaatsen in den Archipel is ook het lage strand in de omgeving van het Marine Etablissement (M. E.) voor het meerendeel begroeid met rhizophoren, terwijl meer naar binnen de nipah (moeraspalm) veelvuldig voorkomt.

Door het telkens bij vloed onderloopen is de bodem slijkachtig en kan men tot vlak aan zee niet komen zonder diep door den modder te gaan. De omgevende kampongs Seratoes en Bandaran stroomen bij hoog water eveneens