is toegevoegd aan uw favorieten.

Geneeskundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, 1908, 01-01-1908

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Deze maanden zijn dan ook voor de bewoners het onaangenaamst wat betreft het voorkomen van muskieten, zoodat in dien tijd op het Wachtschip ook klamboes gebruikt worden, wat in de overige maanden niet noodig is.

Zooals reeds werd gezegd, is de talrijkheid van muskieten in het achterschip nooit groot, terwijl anopheles aldaar nooit werden gevangen, doch alleen op die plaatsen waar langs het schip prauwen aanleggen. De bron van waaruit muskieten over het Wachtschip verspreid worden, moet gezocht worden in de badkamers en wel hoofdzakelijk die welke aan het dek staan.

Kunnen culices in het zout water uitbroeden, evenals anopheles (proeven van de Vogel). Met culex-larven werden de volgende proeven genomen. Het bleek dan in de eerste plaats, dat culex-eieren en larven zeer gemakkelijk uitgebroed worden. In glazen met of zonder algen en voortdurend in de zon of steeds in het donker gehouden, ontwikkelen zich steeds in korten tijd muskieten.

Ie. Larven uit zoet water werden gedaan in een 0.3u/0 chlor. natr. oplossing, twee dagen daarna in een oplossing van 0.5°/0. Ze blijven goed leven. Een dag later in een oplossing van 1.6 u/0; den volgenden dag zijn allen dood.

2e. Larven uit het water in de badkamers worden gedaan in een chlor. natr. opl. van 72%. den daarop volgenden dag in lu/0. 24 Uur later hebben zich vele muskieten ontwikkeld. Voor deze chlor. natr. opl. werd gebruikt verdund zeewater. Er werden geen bladen of algen bijgedaan.

3e. Larven uit een '/2% opl. worden gedaan in een 1% opl. (kunstmatig). Twee dagen later zijn vele larven in poppen veranderd. Twee dagen daarna waren allen dood, waarschijnlijk omdat zich een vliesje over het water had gevormd, waardoor de ademhaling werd belemmerd.