is toegevoegd aan uw favorieten.

Geneeskundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, 1908, 01-01-1908

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor malaria; van het miltsap werden strijkpraeparaten gemaakt, die op verschillende wijzen werden gekleurd. De kleuring die het duidelijkst de halve manen en de sporulatievormen deed herkennen, was de eenvoudige kleuring met verdunde carbolfuchsine. De kleurbaarheid volgens Giemsa was geheel verloren gegaan. De oorzaak hiervan is, dat de parasieten reeds waren afgestorven en eerst na hun dood werden gefixeerd.

Onder ulcus ventriculi staan niet minder dan vijf gevallen geboekt, alle typische gevallen van ulcera rotunda. Drie stierven aan haematemesis, bij den vierden was het ulcus geperforeerd in een vergroeiing van de lever met het pancreas en den maagwand en had aldaar aanleiding gegeven tot de vorming van een groote ulcereerende holte.

In het vijfde geval bevond zich het ulcus, dat 5 bij 8 cM. groot was, vlak bij den pylorus en gaf door een rond gat, dat 2 bij 3 centimeter mat, toegang tot een groote holte achter de maag, waarvan de wanden werden gevormd door peritoneaalbekleedselen van maag, dikken darm, duodenum, pancreas en milt. Deze holte, die een paar liter vocht inhield, was in het peritoneum doorgebroken langs de vergroeiing aan de zijde van den milt.

De maligne tumoren waren dit jaar twee in aantal; het eerste was een groot-rondcellig medullair sar co om, dat uit den wand van het kleine bekken was ontstaan en in groote massa's de buikholte vulde en de omliggende organen op zijde drukte.

Het tweede geval betrof een primair levercarcinoom, een aandoening, die ik hier niet zelden heb aangetroffen, hetgeen vooral opvallend is in verband met de zeldzaamheid, waarmee andere carcinomen hier optreden.