is toegevoegd aan uw favorieten.

Geneeskundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, 1908, 01-01-1908

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aan den len Cursus, die duurde van 1 Februari tot ulto. April, werd deelgenomen door de Officieren van Gezondheid der landmacht B. Branderhorst, Dr. G. J. van der Hilst Karreweij, J. J. de Jong en G. F. Merz, dien van Hr. Ms. Marine L. J. Buller en de burgergeneeskundigen Dr. G. A. Rademaker en J. H. Roelants.

De tweede cursus, van 1 Juli tot ultimo September, werd gevolgd door de Officieren van Gezondheid der landmacht Dr. C. Bakker, H. D. F. Claus, Ph. K. Maier, A. J. J. C. Niks en dien van Hr. Ms. Marine H. R. Vorst.

Aan den derden cursus, van 1 October tot ultimo December, namen deel de Offfcieren van Gezondheid der landmacht P. R. d'Arnaud Gerkens, H. van den Hengel, C. J. Wegenaar, Dr. C. W. F. Winkel, die van Hr. Ms. Marine J. Bosman en de burgergeneeskundige H. Luyckx.

Op de voor dezen cursus in het Militaire Hospitaal bestemde afdeeling werden lijders aan de volgende ziekten opgenomen.

Euro- Chinee-

Inlanders.

peanen. zen.

Japanneezen.

, tropica 29 ■) 43 2) ll3) 1

l tertiana 37 4) 20 5) — —

Malaria quartana 2 6) 4 1

Malana j tertiana + tropica . . 2 6 — —

I cachexie — 8 7) 6 8) —

zonder nadere diagnose. 3 9) 15 9) — —

') 1 met neuritis, 3 met dysenterie.

3) 1 met echinococcus hepatis, 1 met neuritis, 2 met beri-beri. *) 1 met ankylostomiasis.

4) 1 met tabes, 1 met nephritis, 1 met dysenterie, 1 met taenia, 1 met tuber.culosis pulmonum.

°) 1 met framboesia tropica, 1 met beri-beri, 1 met ankylostomiasis. B) 1 met taenia.

T) 1 met syphilis.

s) 1 met opiophagie, 1 met pericarditis.

9) Hadden reeds chinine gebruikt, waardoor het bloedonderzoek negatief was.