is toegevoegd aan uw favorieten.

Geneeskundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, 1908, 01-01-1908

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Doorloopend no.

Datum v. h. onderz.

Naam. Qualiteit.

Leeftijd.

Eiwit x). Mikroskopisch onderzoek.

5 25/11'07 Naimin. Leerl. inl. 10 Weinig. Alle! Veel cylinders: hyaline, kor-

school. proeven +. relige en epitheliale; leucocyten,

Te weinig kristallen van oxalas calcis, enurine voor kele roode bloedcellen. S. g. 1024. Esbach. Volgens den onderwijzer had deze leerling reeds 14 dagen koorts (sakit demora).

6 27/11*07 Ali. id. 14 Gering Vrij veel pus en epithelia; veel

spoor. Alle trichomonas.

proeven -f-

7 28/11'07 Naiman. id. 10 Spoor. Alle Had 28/11 spoor albumen; 29/11

proeven -f- geen albumen. In het sediment ' enkele epithelia, enkele leuco¬

cyten.

Volgens den onderwijzer had deze leerling koorts gehad; hij was 29/11 4 dagen afebriel.

8 30/11'07 Abd.Manap. id. 12 Miniem . Veel plaatepitheel en oxalas

spoor. Alle calcis. Weinig leucocyten. Sh]mproeven + draden.

9 13/12'07 Kasman. id. 9 Spoor. Alle Vrij veel pus, enkele epithelia.

proeven -j-

Sterk sediment; veel pus en

10 23/12*97 Ahmad id. 9 Spoor. Id. epithelia.

Moedpran. , .. ,

Veel plaatepitheel, vrij veel

11 9/5'08 S. • ■ Leerl. school 17Vs Spoor. Id. leucocyten, slijmdraden.

opl. inl.

artsen. Vrij veel leucocyten, hoopjes

roode bloedcellen, slijmdraden,

12 9/5'08 S • • • id. 171/s Spoor. Id. enkele plaatepithelia.

Plaatepitheel, leucocyten, enke-

13 1R/V08 S . • • id. 20 Spoor. Id. Ie roode bloedcellen. Heeft vol¬

gens den Directeur der school vroeger acute nephritis gehad.

14 1Q/5'08 M ■ ■ ■ id. 22 Spoor. Id. Plaatepitheel, enkele hyaline

cylinder, enkele leucocyten, spermatozoën, enkele roode bloedcellen.

Aangetoond, resp. bepaald in de beschikbare urine, dus niet van 24 uur.