is toegevoegd aan uw favorieten.

Geneeskundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, 1908, 01-01-1908

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De haemolytische amboceptor wordt bereid door konijnen te behandelen met intraveneuse inspuitingen van goed afgewasschen schapenbloedlichaampjes. Het door punctie uit de vena jugularis van het schaap verkregen bloed, wordt nauwkeurig gedefibrineerd, met de dubbele hoeveelheid physiologische keukenzoutoplossing vermengd en gedurende 20-30 minuten gecentrifugeerd. Daarna wordt de bovenstaande vloeistof afgezogen, door versche keukenzoutoplossing vervangen, goed met de bloedlichaampjes dooreen geschud, waarna op nieuw wordt gecentrifugeerd. Deze bewerking wordt driemaal toegepast. Met een pipet, die gesloten wordt ingebracht, kunnen nu de bloedlichaampjes worden opgezogen en in een steriel horlogeglas worden overgebracht. Hiervan wordt 0.5 c. c. M. in de oorvena van het konijn gespoten.

Ook bij de immunisatie met roode bloedlichaampjes heb ik vele malen konijnen verloren, onder volkomen dezelfde verschijnselen als bij de seruminspuiting. Of dit van de bloedlichaampjes zelve afhankelijk is, of van sporen serum, die nog aan deze zijn blijven kleven, is moeielijk uit te maken. Ik vermoed wel, dat het laatste het geval is, want, sedert ik de bloedlichaampjes driemaal afwasch, komt dit niet zoo dikwijls meer voor als vroeger, toen ik die bewerking slechts tweemaal toepaste. Misschien ware het wenschelijk dit zelfs voor een vierde keer te doen, maar daarmede wordt het onderzoek, dat toch al zoo tijdroovend is, weer met een half uur verlengd.

Is nu het konijn 3 a 4 keer met tusschenpoozen van 6 a 7 dagen ingespoten, dan is weer, 8 dagen na de laatste inspuiting, het oogenblik gekomen om na te gaan of de haemolytische amboceptor, die dientengevolge in het konijnenbloedserum optreedt, reeds krachtig genoeg is om voor de reactie te worden gebruikt. Dit onderzoek geschiedt op de volgende wijze. Uit de oorvena van het behandelde konijn worden een paar c.c.M. bloed getapt en van het door stollen en