is toegevoegd aan uw favorieten.

Geneeskundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, 1908, 01-01-1908

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ontvangen

mdteriaal TOEGEZONDEN DOOR

No.

"

Negri.

i —'

-f

Enting.

AANMERKINGEN.

11 Eaw. Off. v. Gez. Singkawang. ? Wegens sterken graad van rotting der ontvangen

12 Gouv Veearts Kediri. — hersenen stierven de beide proefdieren binnen

13 E.a.w. Off. v. Gez: Pontianak. + 24 uur aan septichaemie.

14 Gouv: Veearts Kediri. +

15 Assistent-Resident Bojolali. +

16 E.a.w. Paardenarts Padalarang. + (Veulen).

17 Gew. E.a.w. Off. v. Gez: Pontianak. Niet nader te onderzoeken.

Pontianak. Niet nader te onderzoeken.

lo ,, )> I' >>

19 Gouv: Veearts Solo. — —

20 „ • „ Magelang.

21 I „ Kediri. +

22 ! Inl - Veearts Djokja. Door sterke rotting niet te onderzoeken, herhaaldelijk

23 Gouv Veearts Solo. - i overgezet, nog altijd sterke rotting; onbruikbaar.

24 Eaw Off'v. Gez: Singkawang. - ~ Door een fout werd het stukje medulla in glycerine

25 Gew. E.a.w. Off. v. Gez: Amboina. ~ weggedaan, waardoor enting niet mogelijk.

26 i Gouv: Veearts Kediri. +

27 Assistent-Resident Limbangen. 1 Door sterke rotting niet te onderzoeken. | Billiton ! Door sterke rotting niet te onderzoeken.

29 ! Stadsgeneesheer Semarang.

30 i Gew. E.a.w. Off. v. Gez. Pontianak.

31 Gouv: Veearts Kediri. +

32 Civiel Geneesheer Grisee.

33 Inl: Veearts Karanganjar. j r

34 1 Mil. Paardenarts Makassar. Door sterke rotting niet te onderzoeken.

35 Gouv: Veearts Kediri. +

36 „ „ Kediri-

37 „ „ Kediri.

38 „ „ Solo. | + '

39 Civiel Geneesheer Loemadjang.

40 1 Mil: Paardenarts Padalarang.

41 ! Gew. E.a.w. Off. v. Gez. Kota Radja.