is toegevoegd aan uw favorieten.

Geneeskundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, 1908, 01-01-1908

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ontvangen

materiaal TOEGEZONDEN DOOR

No.

Negri.

I

—. -i»-—

| Enting.

AANMERKINGEN.

42 Controleur Soekanegara. Do°'- sterke rotting niet te onderzoeken.

43 Veearts Soerabaija. +

44 Gouv: Veearts Soerabaija. Door sterke rotting niet te onderzoeken.

45 „ „ Magelang. +

46 1 „ „ Semarang.

47 „ „ Kediri.

48 „ „ Kediri. +

49 Civiel Geneesheer Paree.

50 „ „ Sidhoardjo. +

51 Gouv. Veearts Pasoeroean.

52 Inl: Veearts Karanganjar. +

53 Assistent-Resident Djokja. , Door sterke rotting met te onderzoeken.

54 Gouv: Veearts Kediri.

55 | „ „ Semarang.

56 | „ „ Kediri. 1'~

57 „ „ Kediri.

58 E.a.w. Apotheker Semarang.

59 Gouv: Veearts Solo.

60 ,, Pasoeroean.

J J 7 7

61 „ „ Magelang.

62 „ „ Magelang.

63 Civiel Geneesheer Banjoemas.

64 I Gouv: Veearts Magelang. +

65 Mil: Paardenarts Banjoe Biroe. Door sterke rottl»g lliet te onderzoeken.

66 Gouv: Veearts Magelang. + Ij .

67 Pasoeroean. , ? Entingen nog niet afgeloopen.

w' >» ' ■ 4_

68 Civiel Geneesheer Loemadjang.

69 Gouv: Veearts Kediri. + .

Magelang. - ? Entingen nog niet afgeloopen.

" " K'pdiri _ H ? (Stier) Entingen nog niet afgeloopen.

71 ,, )j rvtüiii.

72 Civiel Geneesheer Sidhoardjo. ~ I