is toegevoegd aan uw favorieten.

Geneeskundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, 1908, 01-01-1908

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wat voor beroep. Dat weet ik nu juist niet.

Hoeveel keer eet je hier per dag? Soms 4 X, soms 2 X

(Recte 3 maal.)

Wat heb je van morgen gegeten ? Visch met brood en

beschuit (non verum).

Hou oud ben je ? Dat weet ik niet.

Kan je schrijven en lezen ? O, heel goed.

Wat staat daar dan geschreven ? Dat weet ik niet: ik heb

't niet geschreven.

Gedurende dit gesprek ligt hij op bed zenuwachtig met zijn hoofd te draaien, nu eens naar links, dan eens naar rechts zich wendend.

In verband met de sterke uitpuiling van zijn oogen maakt dit een eigenaardigen indruk; zijn pols maakt nochtans maar 80 slagen inde minuut.

Lichamelijk onderzoek:

Schedelmaten : normaal bij Aban.

horizontale schedelomtrek 55 55

oor-achterhoofdslijn 24 20

oor-voorhoofdslijn 30 30

oor-kruinlijn 36 36

afstand neuswortel-protub. occip. 35 34

oorkinlijn 30 31

lengte afmeting 18 19

groote frontale afmeting 15 16

afstand processus zygomatici 11 14

„ pori acustici 127a 13V-J

Haar: tamelijk dun, grijzend.

Voorhoofd : hoog.

Ooren : een weinig uitstaande.

Tanden: regelmatig, 1 snijtand boven ontbreekt (geëxtraheerd?).

Gehemelte : sterk gewelfd.

Geslachtsorganen : normaal.

Pupillen: middelmatig wijd, reageeren op licht, ook consensueel, verkleinen zich op convergentie.

Bulbi: uitpuilend, 't sterkst rechts.

Sclerae: spoedig geinjecteerd.

Lidslag: frequent, bovenste ooglid blijft achter bij benedenwaartsche beweging der oogbol.

Oogbewegingen : normaal, met name geen insufficientie der convergentie.