is toegevoegd aan uw favorieten.

Geneeskundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, 1908, 01-01-1908

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gaan we na bij welke vormen van krankzinnigheid fugues voorkomen naast volmaakte verwardheidstoestanden, dan vinden we de epilepsie en de insania periodica. Van epilepsie in den gewonen zin van het woord (aanvallen van spierkrampen) vinden we bij beklaagde niets, behalve wellicht duizelingen. Alleen kunnen we bij hem van een epileptisch karakter spreken. Tot op zekere hoogte heeft hij om met Sam. te spreken: het gebedenboek in den zak, God in den mond en den duivel in het lijf. Van de bovenbedoelde intermittens-psychosen is het bekend, dat deze volkomen kunnen gelijken op epileptische verwardheidstoestanden '): het afwezig zijn van een miltvergrooting bij beklaagde's aankomst alhier, het aanwezig zijn van eenige degeneratie-teekenen, gebeurtenissen in zijn jeugd, die tot epilepsie voorbeschikken, een eenigszins epileptisch karakter, een zwak intellect, terwijl hij een zijner vagabondages wel wat erg ver heeft uitgestrekt, voeren er evenwel toe deze malaria-aandoening buiten te sluiten. Een soort van experiment (het hem onthouden van chinine, waardoor wellicht

') Kraepelin (Psychiatrie Band II zegt er van : „Auch hier" (d. w. z. zooals bij de vooraf besproken. „Initialdelirien des Typhus „und der Blattern) begegnen wir ungemein heftig angstlichen Auf„regungszustanden mit schwerer Benommenheit und der Neigung zu „rücksichtslosen Gewalttaten. Die Anfalle treten plötzlich auf, dauern „nur wenig Stunden und endigen in tiefem Schlafe, mit mehr oder „weniger vollstandigem Verluste der Erinnerung an das Vorgefallene. „Bisweilen sind sie von Krampferscheinungen begleitet, so dass sie „ganz epileptischen Dammerzustanden gleichen können. Sie erscheinen „in tertianem oder quotidianem, seltener quartanem Typus, oft nachdem „vorher schon unbestimmtere Vorlaufer der psychischen Erkrankung „vorausgegangen sind. Das Delirium ist entweder eine Begleiter„scheinung des gewöhnlichen Fieberanfalles oder es tritt unter fieber„losem Verlaufe an seine Stelle, so dass wir es mit einer „larvierten" „Form der Intermittens zu tun haben. lm letzteren Falie können der „larvierten Anfallen kürzere oder langere Zeit gewöhnliche Fieberanfalle „vorausgehen. Als Ursache der Störungen sind offenbar die massen-