is toegevoegd aan uw favorieten.

Geneeskundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, 1908, 01-01-1908

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dit zoo sterke algemeen voorkomen hier, terwijl ook elders waar er naar gezocht wordt in meer of minder mate ankylostomum gevonden wordt, geeft Kiewiet de Jonge aanleiding tot de conclusie dat algemeene bestrijding van ankylostomum duodenale onmogelijk is.

Manondjaja. De sterkte der bevolking was 20 Europeanen, 100267 Inlanders en 47 Chineezen en vreemde Oosterlingen.

De gezondheidstoestand was minder gunstig. Er kwamen veel lijders aan malaria, scabies en ulcera cruris onder behandeling,

Het snel toenemend aantal pokkengevallen in de vaccinedistricten Tjikatomas en Pasawahan (135 gevallen met 10 sterfgevallen) gaf aanleiding tot epidemisch verklaren dezer ziekte. Isoleering en revaccinatie deden de epidemie vrij spoedig (in drie maanden) ophouden.

RESIDENTIE CHERIBON.

Gedurende het verslagjaar was de gezondheidstoestand der bevolking over het algemeen vrij bevredigend.

Koortsen kwamen veel en overal verspreid voor. Ze kwamen vooral voor in den Oostmoesson onder de bevolking der stranddessa's en werden van hier soms naar meer bergachtige districten overgebracht. Dit gebeurde dit jaar (half Mei) in het bergdistrict Beber, waar een hevige malaria-epidemie gedurende korten tijd heerschte. Kostelooze verstrekking, later tekoopstelling tegen lagen prijs van versuikerde kinine-tabletten had binnen korten tijd succes.

Cholera, lepra en beri-beri werden niet geconstateerd.

Pokken werd gerapporteerd in 194 gevallen (voornamelijk variolois) met 5 sterfgevallen. Volgens de rapporten der civiele geneesheeren kwamen er voor: 216 gevallen met 8 sterfgevallen. Dit jaar (in Juni) werd de vaccinatie met uitsluitend animale lymphe hier ingevoerd.

Buikziekten, waaronder zeer ernstige dysenterie,