is toegevoegd aan uw favorieten.

Geneeskundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, 1908, 01-01-1908

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

plaats werden 1465 patienten poliklinisch behandeld. Een ziekengesticht is hier niet aanwezig.

Vergiftige slangenbeet werd hier, volgens verslaggever zoo 't schijnt met succes, behandeld met appliceering op de wond van een pap 'van fijn gekauwde bladeren van slangenblad en het drinken van het eruit geperste sap.

Pati en Djoewana. Bevolkingssterkte: 488 Europeanen, 490019 Inlanders en 4419 Chineezen en vreemde Oosterlingen.

De drinkwatervoorziening was over het algemeen goed. Te Djoewana is een waterleiding, die uitstekend water levert.

De algemeene gezondheidstoestand is behalve wat.betreft malaria gunstig. Pokken (meest variolois) kwamen vooral voor in October en November, maar waren van bijzonder goedaardig karakter. 152 gevallen met 1 sterfgeval (?). Cholera kwam niet voor, tetanus in één geval. Van typhus kwam slechts één geval in behandeling.

Malaria woedde dit jaar in vrij hevige mate vooral in de districten Tajoe en Djoewana en gedurende de maanden Augustus tot en met November. Het aantal bijgekomen gerapporteerde gevallen was vrij groot en steeg hier tot 1800 'smaands, maar het sterftecijfer bleef tusschen 3 en 7 °/0 schommelen. Het geheel aantal gerapporteerde koortsgevallen bedroeg 11693 gevallen (4°/0 der bevolking) met 842 (7%) sterfgevallen. Dr. Terburgh stelde ook hier een onderzoek in, en werd voor de bevolking kosteloos kinine in oplossing en tegen lagen prijs kinine in gesuikerde tabletten te koop gesteld, 't Laatste nam zoo het schijnt goed op en wordt alleen op vermeerdering van het aantal verkoopplaatsen aangedrongen.

De poliklinieken werden bezocht door 8715 personen, meest met beenwonden, rheumatisme of syphilis, buikziekte, framboesia en oogziekten.

Te Kajen werd voor de verpleging gestationeerd een vrouwelijk Officier van het Leger des Heils, aan wie ver-