is toegevoegd aan uw favorieten.

Geneeskundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, 1908, 01-01-1908

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Cholera en beri-beri kwam niet voor. Pokken in 2 gevallen. Koortsen vrij veelvuldig. F ramboesia en verdere huidziekten zeer veel, terwijl ook talrijke oogziekten w. o. vrij veel trachoom onder behandeling kwamen.

Lepra komt in enkele dessa's voor en wordt hier geïsoleerd. Het ziekengesticht was steeds overvuld met lijders aan huidziekten en ulcera.

Blitar. Sterkte der bevolking: 869 Europeanen, 337639 Inlanders en 2221 Chineezen en vreemde Oosterlingen.

Beri-beri en cholera kwamen niet voor, malaria weinig. Diphteritis kwam in één geval onder behandeling. Pokken kwam zeer verspreid voor. In het civiel ziekengesticht werden 7 gevallen van pokken opgenomen. Oogziekten kwamen onder de bevolking veelvuldig voor, vooral in den Oostmoesson. Door het scherpe stof worden vele catarrhale conjunctivitides veroorzaakt, terwijl trachoom en conjunctivitis blenorrhoica met de gevolgen daarvan, blindheid op een of beide oogen, nog al eens gezien werden.

De poliklinieken werden slechts matig bezocht.

Van lepra verdachten werden in vrij belangrijk aantal tot onderzoek gepresenteerd maar bleken geen van allen aan lepra te lijden. Eén lepra-patient werd in het ziekengesticht voor korten tijd behandeld en stierf aldaar.

Toeloeng agoeng. Sterkte der bevolking: 343 Europeanen, 348876 Inlanders en 2332 Chineezen en vreemde Oosterlingen.

De gezondheidstoestand was minder goed.

Pokken kwam voor in 34 gevallen met 5 sterfgevallen.

Cholera en beri-beri kwamen niet voor. Lepra werd slechts weinig gerapporteerd.

De polikliniek ter hoofdplaats werd bezocht door 258 patienten. Meest waren het oogziekten, ulcera en huidziekten waarvoor behandeling gevraagd werd. De poliklinieken op de overige plaatsen trokken slechts weinig bezoek.