is toegevoegd aan uw favorieten.

Geneeskundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, 1909, 01-01-1909

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Higgins). In hetzelfde Tijdschrift (1903) beveelt Donaque de keizersnede aan om vermindering der kindersterfte te krijgen, doch Schauta komt in de Internat, med. Journ_ April 1904 daartegen op. Holmes verzamelde een 25 tal gevallen van sectio caesarea bij placenta praevia. Hierbij was het morbiditeitscijfer voor de moeder 20°/0, voor de kinderen 64u/o. Zijn conclusie ligt voor de hand. Daar de meest gunstige gevallen tot sectio caesarea komen, zal de statistiek wellicht nog ongunstiger zijn.

De Heer Bijker deelt in aansluiting hieraan mede, dat in het Zeitschrift fiir arztliches Fortbildungswesen alleen daar waar buitengewone waarde aan het leven van het kind wordt gehecht, dus in zeer exceptioneele gevallen, de sectio caesarea bij placenta pravea geindiceerd wordt geacht.

De Heer de Vlieger acht de sectio caesarea als zoodanig geen gevaarlijke indicatie. In een goed ingerichte kliniek zal de mortaliteit waarschijnlijk kleiner den 10% zijn. Over de behandeling van placenta praevia is men het overigens volgens spreker niet eens. Dit bleek o. a. uit een discussie in de Ned. Oynaec. Vereeniging, gerefereerd in het Ned. Tijdschr. voor Geneeskunde. Daarin werd gewezen op de gevaren aan de spoeddilatatie verbonden en werden 2 gevallen van placenta praevia behandeld met de vaginale keizersnede.

De Heer van den Vrijhoef haalt nog de uitspraak van Treub aan in de nieuwste Editie van zijn leerboek, hierboven reeds vermeld, en wijst er op dat bij de discussie in de Ned. Gynaec. Vereeniging geen enkel gynaecoloog de behandeling van placenta praevia met sectio caesarea per laparot. ter sprake bracht, terwijl toch verscheidenen over de verkregen resultaten bij de spoeddilatatie niet tevreden waren.

Gewone Vergadering op Donderdag 17 September 1908.

De Heer Felix krijgt het woord ter demonstratie van