is toegevoegd aan uw favorieten.

Geneeskundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, 1909, 01-01-1909

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tot stand komen der zwartwaterkoorts, m. a. w. of zij niet identisch zouden zijn met specifieke auto-liaemolysinen, aanwezig in het bloed van den voor de zwartwaterkoorts gepraedisponeerden persoon.

Reeds heb ik vermeld, dat Landsteiner en Donath deze auto-liaemolysinen hebben aangetoond in het bloedserum van patiënten, lijdende aan paroxysmale haemoglobinurie, dat het ook Murri gelukt is, deze stoffen in enkele gevallen in de urine van aan febris biliosa haemoglobinurica lijdende personen te vinden en dat ook Ziemann aan de aanwezigheid van deze lichamen gelooft, ofschoon het hem nog niet gelukt is, ze in het bloed der lijders aan te toonen.

M. i. pleiten voor de aanwezigheid van haemolysinen bij den zwartwaterkoorts-aanval de volgende motieven:

le. dat het haemolytisch proces des te korter duurt, naar mate het heviger is (A. Plehn). Blijkbaar wordt dus in een heviger aanval het haemolytisch agens geheel verbruikt.

2e. dat dezelfde oorzaken, die den zwartwaterkoortsaanval veroorzaken, hiertoe dikwijls niet meer in staat zijn na den aanval. Vooral, waar chinine den stoot tot den aanval heeft gegeven, vindt men dit, zooals in het geval van Coglitore.

Deze zag nl. een geval, waarin de persoon herhaaldelijk na chinine een zwartwaterkoorts-aanval kreeg, zelfs reeds na dosen van 200 mgr., die hij gebruikte ter voorkoming van recidieven; een zelfs, nadat hij in twee maanden tijds noch een malaria-recidief gehad, nóch chinine genomen had. Thans kan hij chinine in groote dosen gebruiken zonder nadeel. Het zou onlogisch zijn om te veronderstellen, dat de chinine-idiosyncraxie bij dezen persoon opgehouden had te bestaan, omdat de ervaring leert, dat personen, die deze idiosyncrasie eenmaal bezitten, haar ook behouden. Alleen door het volgen van een z.g. chinine-gewenningskuur kan de tolerantie voor dit geneesmiddel geleidelijk worden verhoogd, doch hiervan is in het betreffende geval van Coglitore geen sprake.