is toegevoegd aan uw favorieten.

Geneeskundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, 1909, 01-01-1909

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van het woord idiosyncrasie bij toediening van therapeutische dosen geen sprake meer zijn, tenzij ook de andere bekende verschijnselen van intoxicatie bestaan. Alleen in die gevallen, waarin minimale dosen van dit geneesmiddel in staat zijn, den zwartwaterkoorts-aanval op te wekken, zooals b.v. door Ziemann is waargenomen, (10 mgr. veroorzaakte reeds haemoglobinurie), kan het begrip chinine-idiosyncrasie van toepassing zijn. Ot bij deze veronderstelde complementogene werking der chinine (c. q. ook andere schadelijke gelegenheids-oorzaken) gedacht moet worden aan een voor de leucocyten schadelijk agens, laat ik geheel in t midden. (Bekend is, dat volgens de opvatting van Metchnikoff, het complement—door hem cytase genoemd—eerst vrij zou komen, wanneer de leucocyten te gronde gaan of ten minste ernstig in hunne levenomstandigheden geschaad worden).

Aan de hand dezer hypothese, die ik tot mijn spijt niet kan baseeren op proefondervindelijk onderzoek, doch langs zuiver theoretischen weg heb geconstrueerd, kunnen m. i. thans de volgende feiten worden verklaard:

le. waarom geen zwartwaterkoorts kan optreden zonder voorafgegane malaria-infectie (deze infectie behoeft zich niet kenbaar gemaakt te hebben door koortsaanvallen).

2e. waarom de ziekte optreedt in bepaalde tropische streken en andere tropische streken vrij laat (bepaalde variëteit van

de tropicaparasiet).

3e. waarom de zwartwaterkoorts vooral optreedt in de streken waar het geheele jaar door de kans voor primaire infecties bestaat, waar dus eigenlijke malaria-seizoenen ontbreken (ononderbroken immuniseerings-proces) en wel vooral in het 2e en 3e jaar (opgetreden beginnende immuniteit.

4e. waarom de praedispositie voor de ziekte zoo dikwijls gepaard gaat met duidelijk uitgesproken parasiticide werking van het bloed (parasiticide en haemolytische werking gebonden aan hetzelfde agens).