is toegevoegd aan uw favorieten.

Geneeskundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, 1909, 01-01-1909

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mikroskopisch Bloedonderzoek bij Europeanen leidde dit jaar nimmer tot de diagnose malaria.

Herhaaldelijk werd bloedserum op agglutineerende eigenschappen tegenover bacillus typhi en verwante organismen onderzocht met positief en negatief resultaat.

Eenmaal werd echte Diphterie geconstateerd bij een Inlandsch kind ').

Eenmaal werden Vincentsche bacillen met spirochaeten gevonden bij een met koorts verloopende angina van een Europeesch kind.

Herhaaldelijk werden Sputum, Pus, en Exsudaatop tuberkelbacillen, gonokokken en spirochaeten met positieven en negatieven uitslag onderzocht.

Patienten met verschijnselen van Lepra (allen Chineezen) werden ons in 10 gevallen toegezonden; slechts in 2 gevallen kon de diagnose mikroskopisch worden gesteld.

Lumbaalvocht werd eenmaal met negatieven uitslag op mikroörganismen onderzocht.

Tweemaal moest bij honden de diagnose lyssa worden overwogen. In het eene geval werden de hersenen met negatief resultaat onderzocht, in het andere geval werd de hond, die een kind had gebeten, in observatie gehouden gedurende de dagen, die voor het vertrek van een boot naar Batavia nog moesten verloopen. Daar de hond in die dagen geen ziekteverschijnselen vertoonde, werd het kind natuurlijk niet weggezonden.

In twee gevallen werd naar t e t a n u sbacillen gezocht. Eenmaal betrof het een klinisch zeker geval, een Chineeschen koelie, die in het hospitaal der Deli-Maatschappij te Medan onder serumbehandeling is genezen, en bij wien een splinter met wat pus tusschen twee teenen was te voorschijn gekomen; door een misverstand kregen wij dit niet te onderzoeken;

') Zie dit Jaarverslag. Overzicht der wetenschappelijke werkzaamheden.