is toegevoegd aan uw favorieten.

Geneeskundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, 1909, 01-01-1909

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die ons dit jaar hebben bezig gehouden '), waren meermalen een aanleiding, ons over het voorkomen van hinderlijke insecten in de woningen te Medan op de hoogte te stellen; voorts werd ons wel advies gevraagd bij het inrichten van klamboekamers.

Als maatregel tot bestrijding van ziekte behoeft de bescherming tegen muskieten te Medan niet in de eerste plaats te worden aangevat, al mag, zooals van zelf spreekt, de aandacht der autoriteiten voor mogelijke broedplaatsen van malariamuggen nooit verslappen.

Wel schijnt het ons aangewezen, den strijd tegen de muskieten uit een behagelijksheids-oogpunt te beginnen — in zekeren zin eveneens een maatregel van hygienischen aard.

Over dag kwellen vooral twee stegomyia-soorten: de eene is de gele-koortsmug, de andere een verwante soort, met geringde pooten, zilvergestippeld abdomen, die zich van de „lier" dragende stegomyia calopus onderscheidt door een mediane zilveren streep op den thorax.

Beide insecten zijn zeer hinderlijk, en menige half-donkere voorgalerij of kantoor is onbewoonbaar voor iemand, die door zijn werk tot stilzitten gedwongen is.

Bij nader onderzoek is ons gebleken, dat de schuld van de dagmuskietenplaag voor een deel aan de bewoners ligt. Beide muggensoorten zijn weinig kieskeurig in hun broedplaatsen; hare larven ontwikkelen zich in het water, bestemd voor de copieerkwast, in slecht onderhouden goten, in open putten, zelfs in een laagje water van een enkele cM. hoogte, dat door lekken of morsen op een steenen vloer eenigen tijd wordt onderhouden. Een goede kweekplaats vormen ook de steenen bakken in de badkamers, die nog bijna in geen enkele woning van een klamboedek-

*) Zie dit Jaarverslag, overzicht der Wetenschappelijke Werkzaamheden.